Poświęcenie terenu budowy
Poświęcenie terenu budowy
Data: 2019-04-12

W środę, 10 kwietnia 2019 r., na zakończenie rekolekcji wielkopostnych w Starych Panewnikach, które wygłosił gwardian z Jabłonkowa (Czechy) o. Symplicjusz Sobczyk, odbyła się uroczysta Msza św. z udziałem ministra prowincjalnego o. Antonina Brząkalika OFM oraz wikariusza prowincji o. Dymitra Żeglina OFM.

 

Podczas tej Mszy św. licznie zgromadzeni parafianie Parafii św. Antoniego wraz ze swoimi duszpasterzami oraz wiernymi, którzy przybyli z innych parafii, modlili się w intencji całej parafii, a także dzieła budowy nowego kościoła i klasztoru.

 

Bezpośrednio po Mszy św. odbyła się już po raz trzeci "Droga Krzyżowa ulicami Parafii". 

Na prośbę o. proboszcza, przy drugiej stacji o. prowincjał dokonał poświęcenia placu pod budowę nowego kościoła i klasztoru oraz nowego krzyża, który został wzniesiony w tym miejscu.

 

Droga Krzyżowa zakończyła się na końcu ulicy Bałtyckiej, przy Nowym Osiedlu, gdzie znajduje się grób śp. Jana Giemzy, który - jak podaje tablica nagrobna - zginął w tym miejscu z rąk hitlerowców w październiku 1944 r.Wspomniano o wszystkich poległych za naszą Ojczyznę, zamordowanych w Katyniu, a także ofiary katastrofy pod Smoleńskiem.

 

Na zakończenie przy akompaniamencie orkiestry zaśpiewano pieśń „Boże coś Polskę” oraz Apel Jasnogórski.

 

Zanim proboszcz o. Serafin Sputek OFM udzielił końcowego błogosławieństwa, podziękował ministrowi prowincjalnemu i wikariuszowi naszej prowincji zakonnej oraz służbom porządkowym: policji i straży miejskiej, parafianom, którzy pomogli wznieść krzyż na placu budowy i zadbali o porządek wokół niego, poszczególnym grupom niosącym krzyż podczas Drogi Krzyżowej, wszystkim parafianom za zaangażowanie w rekolekcje wielkopostne, w Drogę Krzyżową, za światełka w oknach na trasie procesji, członkom orkiestry dętej Kopalni Wujek za uświetnienie nabożeństwa, a także braciom klerykom z Panewnik za udział w modlitwie.

 

 

Fotorelacja z wydarzenia