Powołani do dzielenia się Słowem
Powołani do dzielenia się Słowem
Data: 2017-05-18

W drugim dniu zebrania plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce generałowie, prowincjałowie i opaci powołali jednogłośnie na sekretarza generalnego franciszkanina o. Kazimierza Malinowskiego OFMConv. (minister prowincjalny Prowincji św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych), a na ekonoma – saletyna ks. Piotra Ciepłaka. To kolejne ich trzyletnie kadencje.

 

Członkowie Konferencji wybrali też delegata do Komisji Mieszanej Biskupi-Wyżsi Przełożeni. Został nim generał paulinów o. Arnold Chrapkowski.

 

KWPZM powołała komisje stałe: prawną, ds. duszpasterstwa, ds. formacji, ds. struktur regionalnych, ds. Polonii i Polaków za granicą i ds. braci zakonnych oraz jedną komisję nadzwyczajną (ds. ekonomicznych) i dwie podkomisje (ds. mediów i ds. społecznych).

 

Konsulta (zarząd KWPZM) zaproponowała, aby trzy dotychczasowe komisje zostały zastąpione delegatami: ds. misji, powołaniowych i liturgii. Wspomniani delegaci reprezentowaliby KWPZM w odpowiednich komisjach Konferencji Episkopatu Polski.

 

Na spotkanie z wyższymi przełożonymi zakonnymi przyjechał nowy Przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego o. bp Jacek Kiciński, klaretyn. Przedstawił ojcom, księżom i braciom koncepcję pracy Komisji w nowej kadencji.

 

W homilii, którą wygłosił w Kaplicy cudownego obrazu Czarnej Madonny, apelował do osób konsekrowanych o wierność wobec Boga, Kościoła i przełożonych, bo jak uzasadniał, „postawa wierności jest odpowiedzią na kryzys jedności”.

 

Prosił ordynariuszy zakonnych, aby doglądali i pielęgnowali swoje winnice, którymi są ich zakony, zgromadzenia, prowincje czy opactwa.

 

„Aby w tej winnicy wasi współbracia karmili się Słowem Bożym, a nie słowem ludzkim. My jesteśmy powołani do tego, aby chodzić po Słowie Bożym i tym Słowem dzielić się z innymi” – mówił. „Kiedy zaczynamy myśleć po ludzku, zaczynają się ludzkie kalkulacje, zaczyna się problem życia zakonnego” – wyjaśnił.

 

Z woli Episkopatu i Parlamentu RP rok 2017 dedykowany jest św. Albertowi i bł. Honoratowi Koźmińskiemu. Na ostatnim zebraniu plenarnym wyżsi przełożeni zapoznali się bliżej z pierwszą postacią, a teraz – z drugą. Obydwaj wyniesieni na ołtarze byli bowiem osobami konsekrowanymi i obaj odeszli z tego świata w opinii świętości 100 lat temu.

 

 

foto i tekst za: zyciezakonne.pl