Prośba o modlitwę!
Prośba o modlitwę!
Data: 2016-12-05

List: Dzieci modlą się o pokój

Aleppo, 27 listopada 2016

Pierwsza Niedziela Adwentu

 

Do wszystkich braci Zakonu Braci Mniejszych

Do sióstr klarysek

Do sióstr i braci Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Do wszystkich ludzi dobrej woli

 

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie”. Mt 18,10

 

Drodzy Bracia i Siostry,

Niech Pan was obdarzy pokojem!

Od dawna, jako Bracia Mniejsi, jesteśmy zaniepokojeni sytuacją, jaką przeżywają nasi współbracia razem z chrześcijanami i całą ludnością Syrii. Nie tak dawno wystosowaliśmy apel do wspólnoty międzynarodowej, aby umocniła wysiłki na rzecz zaprzestania wojny i cierpień ludności cywilnej i by poczyniono wszelkie wysiłki w celu osiągnięcia pokoju.

 

Wraz z początkiem Adwentu, w czasie, w którym Pan Jezus wzywa nas z naciskiem, abyśmy czuwali i modlili się, pragniemy zaproponować wszystkim naszym wspólnotom inicjatywę o nazwie: „dzieci modlą się o pokój”. Inicjatywa ta narodziła się z inspiracji organizacji „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Chcemy jako Zakon Braci Mniejszych dołączyć do niej i pragniemy zaproponować ją z miesięczną częstotliwością na arenie międzynarodowej. Jest to inicjatywa, która wywodzi się ze świadomości, że Król wszechświata, Król pokoju jest Źródłem prawdziwym każdego pokoju. Do tej inicjatywy włączyła się już nasza Parafia św. Franciszka z Aleppo, która tak mocno została dotknięta tragedią wojny i wytrwale zakotwiczona w nadziei na pokój. To właśnie z Aleppo wysyłamy nasze zaproszenie do całego świata. Począwszy od Adwentu 2016 pragniemy włączyć się w tę inicjatywę jako Zakon Braci Mniejszych i proponujemy ją wszystkim naszym wspólnotom, parafiom i szkołom powierzonym naszemu duszpasterstwu i wszystkim naszym dziełom, które są nam bliskie, zapraszając do rozpowszechnienia tej inicjatywy również innym jednostkom kościelnym i zakonnym obecnych na tych terenach, gdzie jako Bracia Mniejsi znajdujemy się i działamy. Jesteśmy przekonani, że Pan, usłyszy krzyk swoich „małych” i że modlitwa dzieci całego świata stanie się także okazją do refleksji i nawrócenia dorosłych.

 

Prosimy każdą wspólnotę, aby Mszę św. dziecięcą lub Mszę św., w której częściej uczestniczą dzieci, czy też podczas Mszy św. w pierwszą niedzielę miesiąca, poświęcić modlitwie na rzecz pokoju, w miarę miejscowych możliwości. Można zrobić podobnie podczas celebracji w oratorium lub angażując szkoły, uwzględniając jednocześnie w tych przypadkach wymiar ekumeniczny i międzywyznaniowy tej inicjatywy.

Jeśli mamy sytuację, w której nie sprawuje się Mszy św. z udziałem dzieci lub nie posiada się duszpasterstwa szkolnego czy w oratoriach, wtedy można wprowadzić odpowiednią modlitwę podczas wspólnej Jutrzni lub Nieszporów, czy też podczas innego, specjalnie przygotowanego z tej okazji nabożeństwa.

Oto kilka praktycznych propozycji jednoczących nas w formie modlitwy, biorąc przykład jak to się czyni w Aleppo: po pozdrowieniu początkowym i wprowadzeniu kapłana, niektóre dzieci przyniosą w procesji jedną zapaloną świecę, która będzie umieszczona w widocznym miejscu blisko ołtarza. Inni w tym czasie śpiewają lub recytują „Modlitwę o pokój”. Poza tym, różnorakie intencje podczas Modlitwy wiernych będą dotyczyły pokoju czy to w naszych sercach, w naszych rodzinach czy to w Aleppo i na całym świecie. Byłoby dobrze dobrać inne śpiewy o tematyce pokoju.

Jeśli modlitwa jest odmawiana poza Mszą św. można wykorzystać celebrację zachowując gest zapalenia świecy używając modlitwy o pokój czy też śpiewów o pokoju (wyjaśniając przy tym dzieciom, iż tę modlitwę odmawia się w jedności z wszystkim dziećmi na świecie modlącymi się o pokój w Syrii, a zwłaszcza w Aleppo i że modlimy się o pokój na całym świecie).

 

Modlitwa o pokój

 

O, Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,

abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;

wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;

jedność tam, gdzie panuje zwątpienie,

nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;

światło tam, gdzie panuje mrok;

radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;

nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;

nie tyle szukać miłości, co kochać;

Albowiem dając – otrzymujemy;

wybaczając – zyskujemy przebaczenie;

a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,

przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen

 

 

Prosimy wszystkich, którzy włączają się do tej naszej inicjatywy o zgłoszenie jej na odpowiedniej witrynie Facebooka: https://www.facebook.com/st.francis.parish.aleppo/

 

Niech Pan wam błogosławi w każdym waszym wysiłku na rzecz pokoju i wysłucha krzyku oraz modlitwy swoich dzieci.

 

Z braterskim pozdrowieniem,

 

O. Michael A. Perry OFM

Minister generalny

O. Francesco Patton OFM

Kustosz Ziemi Świętej