Przełożony liderem wspólnoty
Przełożony liderem wspólnoty
Data: 2015-11-19

W dniach 16-19 listopada br. w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny odbywały się Warsztaty dla gwardianów (przełożonych) klasztorów wchodzących w skład Konferencji Północnosłowiańskiej.

 

Zaproponowany temat „Gwardian/Przełożony liderem wspólnoty” został rozwiniety przez psychoterapeutów: p. dr Małgorzatę Kostek, p. dr Marię Rogiewicz i o. dr Filipa Buczyńskiego OFM.

 

Uczestnicy warsztatów, przez dwa dni, pracowali w trzech grupach ucząc się jak radzić sobie ze stresem i rozwiązywać konflikty oraz poznawać „złe cechy” dobrego przełożonego.

 

Środowy blok popołudniowy poprowadził o. Waldemar Polczyk OFM, który mówił o miłosierdziu w świetle bulli "Misericordiae Vultus", papieża Franciszka, ogłaszającej Jubileusz Miłosierdzia. Prelegent rozpoczął swoje wystąpienie od wskazania różnicy między miłosierdziem, a litością. Następnie przedstawił prawa rządzące przyjmowaniem miłosierdzia oraz świadczenia o nim. Wśród warunków korzystania z Bożego miłosierdzia w sposób szczególny wyakcentował odpowiedzialność i zaufanie. O. Waldemar zakończył wykład wskazaniem na współczesne kierunki filozoficzno-etyczne, które podważają miłosierdzie.

 

Na warsztaty przybyli także prowincjałowie pięciu polskich prowincji, którzy spotkali się z gwardianami klasztorów poszczególnych prowincji, aby omówić najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem domów oraz przedstawić bieżące sprawy wspólnoty prowincjalnej.

 

Nie zabrakło także wymiaru modlitewno-duchowego, dlatego na wspólnych Eucharystiach i Liturgii Godzin słuchano rozważań, które głosili ministrowie prowincjalni: prezes Konferencji o. Alan Brzyski (Prowincja św. Jadwigi), o. Antonin Brząkalik (Prowincja Wniebowzięcia NMP) i o. Filemon Janka (Prowincja św. Franciszka z Asyżu) oraz Sekretarz Formacji i Studiów Konferencji o. Andrzej Duk, współorganizator spotkania.

 

W warsztatach uczestniczyło ponad 80 przełożonych, nie tylko z Polski, ale także z Niemiec, Austrii, Włoch i Ukrainy, gdzie znajdują się klasztory prowincji naszej Konferencji.

 

za: www.franciszkanie.com