Przyjdź i zobacz!
Przyjdź i zobacz!
Data: 2017-01-02

Po wielu tygodniach wytężonej pracy pod przewodnictwem Ojca Gwardiana Teofila została ukończona stajenka w naszym kościele. Stajenka ma 12 metrów wysokości i aż 80 metrów szerokości. Stąd jest największą stajenką w regionie. W stajence, poza tradycyjnymi elementami i wystrojem, można podziwiać elementy dodatkowe dla dzieci oraz wiele zwierząt - ptaki, króliki, gołębie, zeberki, przepiórki, bażanty i wiele innych. Cała budowa trwała miesiąc.

Z tego miejsca pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania naszej szopki. Przede wszystkim Urzędowi Miasta Zabrze z Panią Prezydent Małgorzatą Mańka-Szulik na czele, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowym Lasom za dostarczeni choinek, Teatrowi Zabrze, Młodzieży ze Szkoły Plastycznej w Kończycach. Szczególne wyrazy podziękowania składamy także tym wszystkim parafianom, którzy niemal każdego dnia, poświęcając swój własny czas, włożyli swoje serce w to przepiękne dzieło. Wszystkim, których być może pominęliśmy, składamy serdeczne podziękowania.

 

Franciszkanie z Zabrza

za: franciszkanie.zabrze.pl

Zdjęcia szopki