Rozpoznać blask światła
Rozpoznać blask światła
Data: 2016-01-06

W uroczystość Objawienia Pańskiego, papież Franciszek celebrowała Mszę świętą w bazylice watykańskiej.

 

W homilii, nawiązując do proroka Izajasza, zachęcił do wychodzenia z własnych ograniczeń oraz do rozpoznania światła Chrystusa, które oświeca ludzką egzystencję. Cytując św. Ambrożego, powiedziedział: „Kościół jest naprawdę jak księżyc [...] jaśnieje światłem nie swoim, ale Chrystusa, i blask swój otrzymuje od słońca sprawiedliwości, tak że może powiedzieć: «Żyję ja, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus»”.

 

Papież przywołał także obraz Mędrców, którzy „reprezentują ludzi z każdego zakątka ziemi, którzy zostają przyjęci w domu Boga. Wobec Jezusa nie ma już żadnego podziału ze względu na rasę, język i kulturę: w tym Dzieciątku cała ludzkość znajduje swoją jedność".

 

„Jesteśmy zaproszeni aby zwłaszcza w czasach takich jak nasze wyruszyć na poszukiwanie znaków, które daje nam Bóg [...]" - powiedział Franciszek.

 

za: www.news.va