Upominam również i zachęcam tych braci, aby ich "słowa w" kazaniach, jakie głoszą, były"wypróbowane i czyste" (por. Ps 11, 7; 17,31) na pożytek i zbudowanie ludu. Niech mówią mu o wadach i cnotach, o karze i chwale słowami zwięzłymi."

Parafia Św. Józefa Robotnika / Rybnik

ul. gen. J. Hallera 19
44-200 Rybnik

 

tel.: +48 32 4226982
e-mail:[javascript protected email address]

 

franciszkanie.rybnik.pl

Klasztor Franciszkanów

Już w 1921 roku zakupiono parcelę w Rybniku (z ramienia Prowincji św. Jadwigi) z myślą o założeniu klasztoru. Placówka istnieje od 4.03.1922 roku, a przypadła naszej prowincji z chwilą jej odrodzenia (włączenia Komisariatu Zależnego św. Jadwigi z formalnie istniejącą prowincją w byłym zaborze pruskim) w 1923 roku.

 

Pierwszą Mszę świętą odprawiono w zaadaptowanej dawnej stodole w 1924 roku. Od 1927 roku rozpoczęto budowę kościoła i klasztoru. W 1928 roku do nowego gmachu niższego seminarium duchownego (Kolegium Serafickie) wprowadzili się uczniowie III i IV klasy gimnazjum. Budowę kościoła ukończono w 1937 roku.

 

Parafię erygowano w czasie II wojny światowej 15.08.1941 roku.

 

Pod koniec wojny w klasztorze mieścił się szpital wojskowy. Po wojnie w klasztorze w latach 1950–1952 było niższe seminarium duchowne, następnie (1953–1956) studium humanistyczne dla uczniów szkoły średniej (oficjalnie nie mogło istnieć niższe seminarium duchowne), a w latach 1957–1962 mieściło się jeszcze raz niższe seminarium duchowne.

 

W latach 1970–1971 została zbudowana nawa boczna w kościele. Natomiast od 1983 do 1986 przebywali w nim bracia po nowicjacie przygotowujący się do matury.

 

Przeczytaj historię klasztoru w Rybniku autorstwa p. Michała Lasoty.

  • o. Łukasz Grzywocz – proboszcz (1945-1950)
  • o. Marek Pielok – proboszcz (1950-1958)
  • o. Kasjan Pudliszewski – proboszcz (1958-1974)
  • o. Marek Pielok – proboszcz (1974-1981)
  • o. Rufin Juraszek – proboszcz (1981-1989)
  • o. Stanisław Grześkowiak – proboszcz (1989-1995)
  • o. Konstanty Saternus – proboszcz (1995-1997)
  • o. Terencjan Wawrzonkowski – proboszcz (1997-2012)
  • o. Feliks Rachwalik – proboszcz (2012-2013)
  • o. Serafin Sputek - proboszcz (2013-2016)
Msze święte:

- w niedziele: 6.30, 8.00, 9.30,11.00, 13.00, 16.30, 19.00
- w święta: 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.30, 19.00 (w soboty: 18.30)
- w dni powszednie: 6.30, 7.00, 8.00, 18.30

 

Msza święta szkolna:
- dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świetej w I czwartki o godz. 16.30
- dla pozostałych dzieci w I piątki o godz. 16.30
(oprócz okresu kolędy, ferii zimowych, wakacji, białego Tygodnia I Komunii świętej i oktawy Bożego Ciała)

 

 

Okazja do spowiedzi świętej:
- 15 minut przed każdą Mszą świętą
- w każdą sobotę od 17.00 do 18.30 (z wyjątkiem wakacji i kolęd)
- w pierwsze czwartki i pierwsze piątki miesiąca od 17.00 do 18.30
STAŁY KONFESJONAŁ jest czynny w kościele Królowej Apostołów (Księży Werbistów) w Rybniku ul. Wieniawskiego 7  od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 12.00 (w lipcu i sierpniu od 8.00 do 10.00)