Śluby wieczyste
Śluby wieczyste
Data: 2021-09-25

W uroczystość Opieki Bożej Rodzicielki (święto obchodzone jedynie przez kościoły obrządku bizantyjskiego, tzw. Pokrow), 21 września br. w klasztorze tarnopolskim na Podolu odbyła się uroczystość złożenia ślubów wieczystych trzech braci obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Śluby, na ręce prezesa Fundacji o. Justyniana Horodecznego, złożyli: br. Swiatosław Karamanow, br. Damian Czamarnyk i br. Tryfon Murowanyj, Dwaj pierwsi to klerycy bizantyjskiego seminarium duchownego w Użgorodzie a trzeci jest bratem zakonnym. Oprócz tego, profesję czasową odnowił kleryk br. Parteniusz Dac.

 

 

Następnie, w dniach 22-23 września odbyła się tradycyjna, już XV Kapituła Namiotów Fundacji Bizantyjskiej Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego. Kapitule towarzyszył temat „Św. Józef Robotnik jako wzór życia zakonnego. W toku kapituły wysłuchano stosownych konferencji, podjęto refleksję nad stanem Fundacji oraz wytyczono kierunki dalszego rozwoju duchowości franciszkańskiej w obrządku bizantyjskim.

 

 

Przez cały ten czas braciom towarzyszył Wizytator Generalny o. Alojzy Warot oraz przedstawiciele Definitorium. Tym samym rozpoczęła się wizytacja generalna Prowincji.