Spotkanie braci
Spotkanie braci
Data: 2014-11-03

W dniach od 26 do 30 października w klasztorze we Viareggio odbyło sięspotkanie braci naszej Prowincji posługujących na terenie Niemiec, Austrii i Włoch. Spotkanie rozpoczęło się w niedzielę 26 października kolacją i rekreacją. W spotkaniu uczestniczyli także O. Prowincjał Antonin Brząkalik oraz o. Wikariusz Dymitr Żeglin. Następnego dnia wspólnej Eucharystii przewodniczył o. Prowincjał. W tym dniu odbyło się spotkanie o. Prowincjałem, który przestawił aktualnąsytuację Zakonu i Prowincji oraz z o. Wikariuszem, który poinformował o sytuacji ekonomicznej naszej Prowincji. Następnie odbyło się spotkanie, któremu przewodniczył gwardian klasztoru we Viareggio o. Letycjan Januszkiewicz, w czasie którego bracia podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy duszpasterskiej na swoich placówkach. W godzinach popołudniowych pod przewodnictwem o. Manfreda Grubera odbyło się spotkanie braci posługujących na terenie Niemiec i należących do EV.

 

W trzecim dniu spotkania po Mszy św., której przewodniczył o. Wikariusz, bracia udali się do Florencji, by zwiedzić miasto, które jest kulturalną stolicą Włoch i głównym miastem Toskanii do której należy również Viareggio.

 

Czwarty dzień spotkania rozpoczął się od Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem o. Manfreda Grubera. Następnie w godzinach dopołudniowych bracia mieli okazję zwiedzić miejscowość Lukka, która jest siedzibą biskupa diecezji na terenie której leży klasztor we Viareggio. Godziny popołudniowe były przeznaczone na indywidualne zwiedzanie Viareggio i odpoczynek. Wieczorem wspólnota spotkała się  na uroczystych nieszporach i kolacji.

 

Spotkanie zakończyło się w czwartek Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem o. Letycjana Januszkiewicza. Po śniadaniu bracia opuścili klasztor we Viareggio by powrócić do swoich obowiązków. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 31 braci.