Spotkanie proboszczów
Spotkanie proboszczów
Data: 2020-09-25

    22 września br. odbyło się już III Spotkanie Proboszczów naszej Prowincji. Bracia posługujący w parafiach, aby w nim uczestniczyć, tym razem przyjechali do Tychów. Jak zawsze spotkanie rozpoczęło się od wspólnej Eucharystii, po której proboszczowie zostali zaproszeni do auli na konferencję. W tym roku prelekcję wygłosił ks. dr Grzegorz Strzelczyk (teolog dogmatyk, długoletni pracownik Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach, odpowiedzialny w Archidiecezji za formację diakonów stałych, autor licznych książek i opracowań, a obecnie proboszcz parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Tychach)
    Wykład dotyczył m. in. kwestii posługiwania w parafii w erze komunikacji elektronicznej. Ks. gość odwoływał się do dokumentu „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”. Wskazał na wiele ciekawych rozwiązań podanych w w/w dokumencie, ale także wykazał wiele trudności w realizacji zaleceń.
    Podczas spotkania był też czas na dzielenie się swoimi przemyśleniami i obserwacjami spowodowanymi panującą pandemią. Bracia mówili o zaistniałych trudnościach i wspólnie próbowali znaleźć dla nich rozwiązania.
    Następnym punktem było przedstawienie dalszych planów, a wśród nich zbliżające się rekolekcje dla proboszczów, które odbędą się w październiku w Sandomierzu  oraz ustalenie terminu następnego spotkania. Zostało ono zaplanowane na okres wiosenny w klasztorze w Starych Panewnikach.
    Na koniec ojcowie zostali ugoszczeni obiadem. Bogu niech będą dzięki za dar wspólnego spotkania. Dziękujemy ks. Grzegorzowi i o. Emilowi za organizację.