Stare Panewniki
Stare Panewniki
Data: 2020-06-20

14 czerwca 2020 r.nasza parafia przeżywała doroczną uroczystość odpustową ku czci św. Antoniego z Padwy, który zaliczany jest do najbardziej popularnych świętych franciszkańskich. Po raz kolejny we wspólnocie ludzi wiary mogliśmy popatrzeć na Jego życie, by podjąć drogę do świętości na wzór tego Bożego Sługi.
13 czerwca, kiedy przypada liturgiczne wspomnienie św. Antoniego z Padwy, o godz. 7.00 odbyła się uroczysta Msza św., po której zostały odśpiewane Godzinki ku czci św. Antoniego, a wieczorem miało miejsce tradycyjne czuwanie fatimskie z procesją maryjną.
W niedzielę przeżywaliśmy zewnętrzne uroczystości ku czci Cudotwórcy Bożego. Po każdej Mszy św. kapłani błogosławili lilie i chlebki św. Antoniego, a po Mszy św. o 10.00 wszystkie dzieci otrzymały specjalne błogosławieństwo ku czci Świętego z Padwy. O 11.30 natomiast odbyła się uroczysta suma odpustowa.
- To na dzień odpustu, 14 czerwca - mówił proboszcz o. Serafin na rozpoczęcie tej sumy, witając wszystkich Parafian, Gości i  czcicieli św. Antoniego – zaplanowane było poświęcenie przez Metropolitę Katowickiego ks. abpa Wiktora Skworca i wniesienie do nowo powstającego kościoła trzech kamieni: z Bożego Grobu, z Grobu św. Antoniego i  z pierwszej siedziby naszej prowincji, czyli z ruin sanktuarium maryjnego i klasztoru z Łąk Bratiańskich. Jednak z powodu panującej nadal pandemii wydarzenie to przeniesione zostało na dzień 3 października (wigilia uroczystości św. Franciszka z Asyżu), by dać możliwość udziału w tym historycznym wydarzeniu wszystkim wiernym.
Sumie odpustowej przewodniczył Minister Prowincjalny o. Antonin Brząkalik OFM, słowo Boże wygłosił zaś ekonom Prowincji Zakonnej, były nasz parafianin o. Ksawery Majewski OFM. Kaznodzieja skupił się przede wszystkim na słowach responsorium ku czci św. Antoniego: „Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego”, które znajdowały się niegdyś na ścianie prezbiterium naszego kościoła. Kaznodzieja zachęcał, byśmy odnaleźli cud obecności Boga w naszym codziennym życiu. Podkreślił, iż to może jeden z ostatnich odpustów w tym kościele, gdyż niebawem tę uroczystość będziemy przeżywali już w nowym. Dzieło budowy nazwał jednym z cudów Świętego z Padwy.
Mszę św. koncelebrowali: o. Alan Rusek, dziekan dekanatu Katowice – Panewniki, o. Serafin Sputek, proboszcz, o. Cezary Domagała, wieloletni misjonarz w Boliwii, o. Ulryk Knesz, wikariusz parafialny.
Po Mszy św. główny celebrans pobłogosławił lilie i chlebki ku czci św. Antoniego, a następnie odbyła się procesja eucharystyczna na placu kościelnym. Mszę św. oraz procesję uświetniła - jak co roku - Orkiestra Dęta Kopalni „Wujek” pod kierownictwem Mirosława Kaszuby, prezesa Fundacji Kultury i Tradycji Górniczych.
Na zakończenie o. Proboszcz wyraził wdzięczność  wszystkim, którzy przyczynili się do radosnego przeżywania odpustu. Szczególne podziękowania w imieniu parafian skierował na ręce o. Prowincjała do całej naszej Prowincji Zakonnej za ten „cud św. Antoniego” w Starych Panewnikach, czyli dzieło budowy nowego kościoła i klasztoru, które w znacznej części powstaje z funduszy Prowincji.
Wszystkim życzył, by św. Antoni z Padwy wspierał ich swym potężnym orędownictwem.