Studenci
Studenci
Data: 2019-11-18

W dniach 15-16 listopada 2019 roku w Poznaniu historyczne bo I spotkanie Franciszkańskich Duszpasterstw Akademickich wraz z duszpasterzami. Na zaproszenie DA Plus odpowiedziały DA Antoni z Wrocławia i FODA z Katowic.
Spotkanie miało na celu zapoznanie się duszpasterstw i wyznaczenie kierunków dalszej współpracy. Owocem wymiany doświadczeń i dyskusji są trzydniowe dni skupienia na Górze Św. Anny, zaplanowane na maj przyszłego roku, podczas których chcemy zacieśnić więzi pomiędzy naszymi wspólnotami i umocnić w sobie ducha franciszkańskiego.
Zjazd minął w dobrej atmosferze i jesteśmy gotowi do działania.
Jola i Wiktoria z FODY.