I niech bracia okazują ubogim miłość, jaką się wzajemnie darzą, jak mówi Apostoł: "Nie miłujmy słowem ani językiem" (1J 3, 18)

/ Tarnopol, Ukraina

Monastyr Brativ Mensych
vul. Volodymyra Velykoho 1 a 46016 Ternopil Ukraina
tel./fax +380 352 289 555 e-mail: [javascript protected email address]
web: www.ofmbizant.com.ua

Monastyr Brativ Mensych

Idea powstania klasztoru obrządku bizantyjskiego zrodziła się w czasie urzędowania ministra generalnego Hermana Schaluecka, który podjął inicjatywę stworzenia placówki międzynarodowej i międzyobrządkowej na Ukrainie. Po pierwszych nieudanych próbach powstała wspólnota obrządku bizantyjskiego braci z różnych prowincji w Tarnopolu i jako placówka o specjalnym statusie była początkowo zależna bezpośrednio od generała zakonu. Kanonicznie placówkę zakonną erygowano 26.04.1997 roku. Początkowo wspólnota zamieszkiwała w mieszkaniu komunalnym, a duszpasterstwo sprawowano w tymczasowej kaplicy. W 2000 r.klasztor przekazano pod zarząd prowincji w Katowicach, która niebawem rozszerzyła działalność w tym obrządku także na inne miejsca. Przy placówce istnieje parafia greckokatolicka. 12.07.2005 r.władyka tarnopolski Michał Sabrycha dokonał uroczystego poświęcenia
cerkwi pw. św. Piotra Apostoła, budowanej od 1999 roku. Klasztor obsługuje ponadto parafię w Hajach Szewczenkiwskich, gdzie zbudowano nowy kościół i trwa budowa klasztoru, oraz klasztor i parafię w Złoczowie w archieparchii lwowskiej. W klasztorze
mieści się postulat i nowicjat dla kandydatów obrządku bizantyjskiego.

Materiały w przygotowaniu.