Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Data: 2016-12-24

 

 

 

Katowice-Panewniki, Boże Narodzenie 2016 r.

 

 

 

„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy,

co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”

( Łk 2,15 )

 

 

 

Pokój i Dobro!

 

Drodzy Bracia,

 

Codziennie dociera do nas ogrom wiadomości, które coraz rzadziej nas poruszają. Człowiek potrzebuje zobaczyć, dotknąć, by się zaangażować. Rozumiał to już św. Franciszek, który osiem wieków temu zbudował pierwszy żłóbek, by ukazać tajemnicę Bożego Narodzenia, która mówi nam o wielkiej godności człowieka. Bóg stał się jednym z nas, doświadczył ograniczoności ludzkiego życia, by nas zaprosić do uczestnictwa w życiu Boga samego. Uniżył się, by nas wywyższyć.

 

Łącząc się z Wami w przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia, życzę głębokiego odczytania tych treści, które płyną z betlejemskiego żłóbka. Niech owocem tych rozważań będzie jeszcze większa nasza gotowość głoszenia skąd płynie nasza godność i wielkość człowieczeństwa, zwłaszcza tym, którzy ją zagubili.

 

Boże Dziecię niech Wam błogosławi na każdy dzień nadchodzącego Nowego Roku.

 

 

 

o. Antonin Brząkalik OFM

minister prowincjalny