Uroczystość w Tarnopolu
Uroczystość w Tarnopolu
Data: 2017-09-23

W czwartek, 21 września o godzinie 10.00 w cerkwi grekokatolickiej św. Piotra Apostoła w Tarnopolu, miały miejsce śluby zakonne braci mniejszych. Dwaj bracia: Leonard i Tryfon, odnowili swoje śluby wobec Boga na ręce ministra prowincjalnego o. Antonina Brząkalika, natomiast brat Sviatosłav złożył pierwsze śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, także na ręce ministra prowincjalnego.

 

Przy ołtarzu, podczas świętej liturgii obecni byli także wszyscy członkowie zarządu prowincji, którzy uczestniczyli w dorocznej Kapitule Namiotów braci obrządku ukraińsko-bizantyjskiego. 

Dziękujemy Bogu za dar powołania braci i prosimy o modlitwę, by wytrwali w świętości.

 

Więcej o: Fundacji Bizantyjskiej Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego na Ukrainie

fot. ofmbizant.com.ua