W grekokatolickiej cerkwi
W grekokatolickiej cerkwi
Data: 2017-02-17
W święto Ofiarowania Pana naszego Jezusa Chrystusa, 15 lutego 2017 roku, w kościele św. Piotra Apostola w Tarnopolu (Ukraina) miało miejsce ważne wydarzenie. Brat diakon Taras Poczynok otrzymał święcenia kapłańskie z rąk, pochodzącego z naszej prowincji biskupa obrządku bizantyjsko-ukraińskiego - Nila Lushchaka OFM.
 
Boska Liturgia której przewodził wspomniany biskup pomocniczy grekokatolickiej diecezji Mukaczewskiej, rozpoczeła się o godzinie 12.00. Podczas kazania kyrios życzył kandydatowi do święceń czystego i doskonałego kapłaństwa.
 
Na uroczystość święceń przybyli goście z Polski: o. Antonin Brzonkalik OFM – minister prowincjalny oraz o. Lucjusz Wójtowicz OFM, a także bracia z klasztorów w Użgorodzie, Zoloczevie, Niżnem Bystrem. Obecni byli również rodzice i krewni o. Tarasa oraz licznie zgromadzeni parafianie kościoła świętego Piotra Apostoła w Tarnopolu.
 
Po Boskiej Liturgii o. Taras Poczynok dziękował Bogu za dar kapłaństwa, biskupowi za udzielone święcenia i modlitwę, ministrowi prowincjalnemu za dopuszczenie do święceń, braciom za formację, rodzicom za dar życia i wszystkich obecnym za modlitwę.