W przeddzień Wniebowzięcia
W przeddzień Wniebowzięcia
Data: 2018-08-14

14 sierpnia 2018 roku o godz. 18.00 minister prowincjalny o. Antonin Brząkalik OFM sprawował uroczystą Eucharystię, która poprzedziła akt poświęcenia kalwarii drogi krzyżowej oraz groty z figurą Matki Bożej z Lourdes przy naszym klasztorze i parafii pw. św. Jana Sarkandra w Górkach Wielkich.

 

Gwardian i proboszcz góreckiej parafii o. Zygmunt Moćko OFM przez wiele tygodni przygotowywał parafian do tej uroczystości. Kalwaria i grota mają odtąd być miejscem modlitwy, pokuty oraz pobożności pasyjnej i maryjnej. Przed figurą zainstalowano również ołtarz polowy, przy którym także w okresie letnim sprawowana będzie Eucharystia. Przed grotą lourdzką w najbliższym czasie ustawione zostaną również ławki. 

 

Kalwaria górecka wpisuje się w malowniczy krajobraz podbeskidzia. Duży, zielony teren przykościelny sprzyja modlitwie i zadumie przy stacjach drogi krzyżowej. Do nawiedzania kalwarii zaproszeni są nie tylko parafianie, ale wszyscy, którzy pragną pielęgnować pobożność pasyjną i maryjną.

 

Opiekę nad miejscem sprawuje w głównej mierze Franciszkański Zakon Świeckich.

 

(red.)