Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

Klasztor Franciszkanów / Wieluń

ul. Reformacka 1
98-300 Wieluń

 

tel.: +48 43 8433677
e-mail: [javascript protected email address]

 

www.franciszkanie.wielun.pl

Klasztor Franciszkanów

Fundacja wieluńska powstała w 1629 roku dzięki Marcinowi Wieruszowi Kowalskiemu, Pawłowi Niewęgłowskiemu i ks. Franciszkowi Frakstynowi. Placówka należała do wielkopolskiej prowincji reformatów św. Antoniego. Pierwsi zakonnicy przyjechali z Warszawy.

 

Kościół, którego budowę ukończono w 1634 roku, przyozdobił freskami ówczesny gwardian Gabriel Rujniewicz. Przez pewien czas klasztor był miejscem schronienia franciszkanów irlandzkich, uchodzących ze swego kraju z powodu prześladowań religijnych.

 

W czasach zaborów zakonnicy angażowali się w powstaniach listopadowym i styczniowym, stąd w 1864 roku, na mocy rozporządzenia carskiego, klasztor został zniesiony.

 

W 1921 roku klasztor objęli franciszkanie Prowincji św. Jadwigi, a od 1923 roku wszedł w skład  odrodzonej prowincji (włączenie Komisariatu Zależnego na Górnym Śląsku z formalnie istniejącą prowincją w byłym zaborze pruskim) Niepokalanego Poczęcia NMP w Wielkopolsce (od 1932 rokuWniebowzięcia NMP w Polsce).

 

Do wybuchu II wojny światowej klasztor pełnił funkcję nowicjatu kleryckiego (bracia po maturze z myślą o podjęciu studiów wyższych) i dla braci (do 1932 r.).

 

Od roku 1995 do 2000 klasztor był miejscem przebywania braci po nowicjacie, przygotowujących się do matury. Od września 2001 do 2003 r.klasztor gościł współbraci przynależących do formującego się romitorium, przeniesionego następnie do Jaworzynki.

29. o. Igor Bartoszek, gwardian (2007–2013)
28. o. Juwencjusz Knosala, gwardian (2001–2007)
27. o. Jakub Kubica, gwardian (1998–2001)
26. o. Felicjan Kraft, gwardian (1995–1998)
25. o. Jakub Kubica, gwardian (1991–1995)
24. o. Feliks Chwiłkowski, gwardian (1989–1991)
23. o. Feliks Chwiłkowski, prezes (1986–1989)
22. o. Jakub Kubica, prezes (1980–1986)
21. o. Emilian Borucki, prezes (1975–1980)
20. o. Witalis Cierniewski, prezes (1974–1975)
19. o. Leon Wojsyk, prezes (1971–1974)
18. o. Marek Pielok, prezes (1968–1971)
17. o. Pius Turbański, prezes (1965–1968)
16. o. Wojciech Kaczmarczyk, prezes (1962–1965)
15. o. Mateusz Springer, prezes (1959–1962)
14. o. Andrzej Napierała, prezes (1957–1959)
13. o. Salwator Augustyniak, prezes (1956)
12. o. Teofil Zawieja, prezes (1949–1956)
11. o. Józef Zając, prezes (1947–1949)
10. o. Wincenty Dwucet, prezes (1946–1947)
9. o. Andrzej Napierała, prezes (1945–1946)
8. o. Józef Zając, prezes (1945)
7. o. Augustyn Gabor, gwardian (1938–1941)
6. o. Ansgary Malina, gwardian (1936–1938)
5. o. Grzegorz Moczygęba, gwardian (1935–1936)
4. o. Wilhelm Rogosz, gwardian (1929–1935)
3. o. Grzegorz Moczygęba, gwardian (1926–1929)
2. o. Michał Porada, gwardian (1924–1926)
1. o. Karol Bik, gwardian (1923–1924)

 

 

Msze Święte:

Niedziela: 8:00, 10:00, 12:00 /w kaplicy Miłosierdzia Bożego (szpitalnej) o godz. 7:00/
w tygodniu: od poniedziałku do soboty o 6.30 i 18.30 /w sobotę o godz., 18:30 - Msza Święta niedzielna/.
we wtorek  9:00 - Msza Święta przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy w intencji żyjących i zmarłych.
w środę o godz. 15:00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego (szpitalnej).

Nabożeństwa:

W niedziele o godz. 15.00 - Nabożeństwo popołudniowe tylko w maju - majowe, w październiku - Różaniec Święty, w Wielkim Poście - Gorzkie Żale.
Wtorek - nabożeństwo do św. Antoniego po Mszy św., o godz. 9:00 i 18.30.
Sobota - nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny o godz., 18:00.