Wspólnota jubilacka
Wspólnota jubilacka
Data: 2016-06-22

W niedzielę 12 VI o godzinie 11.00 w panewnickiej bazylice odbyła się uroczysta suma tegorocznych jubilatów. Pod przewodnictwem ministra prowincjalnego o. Antonina Brząkalika swoje jubileusze obchodzili:

o. Juliusz Rydlewski - 60 lat profesji uroczystej;

o. Mikołaj Wallach - 60 lat profesji czasowej;

o. Rufin Juraszek i o. Tomasz Czapla - złoty jubileusz profesji uroczystej;

o. Tobiasz Kołodziejczyk, o. Ptolomeusz Kuczmik, o. Syrach Janicki, o. Emanuel Ligocki - srebrny jubileusz święceń kapłańskich;

o. Tycjan Zgraja, O. Miłosz Kaczmarczyk - 25 rocznica pierwszej profesji;

o. Robert Makulski, o. Paweł Ostrzałek - 25 rocznica obłóczyn;

zaś swoje 50 urodziny obchodzili o. Syrach Janicki, o. Filip Kahlert, o. Natanael Wojtała, o. Jan Kanty Piechota.

Po uroczystej sumie odbyło się braterskie spotkanie w panewnickim refektarzu i salce rekreacyjnej. Za gościnność i braterstwo PT Jubilaci dziękują miejscowej wspólnocie. W przyszłym roku uroczysta suma dla jubilatów odbędzie się w Panewnikach w drugą niedzielę czerwca.