Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

Z Warmii na Śląsk
Data: 2021-09-29

W okresie międzywojennym do prowincji wstępowali, między innymi, kandydaci pochodzący z Warmii. Niektóre okolice Ermlandu, jak wówczas nazywała się diecezja warmińska, mimo wieloletniej germanizacji, w większości pozostały zamieszkałe przez Polaków. Chociaż po plebiscycie na Warmii i Mazurach w lipcu 1920 r. przypadły one Niemcom, miejscowi katolicy nadal poczuwali się do przynależności do Kościoła polskiego. Jednym z nich był brat Wojciech Kuhnke.

Harcerz
Data: 2021-09-29

Klasztor w Poznaniu, dzisiejsza siedziba prowincjała prowincji św. Franciszka, zawdzięcza swoją odbudowę i przywrócenie do zakonu, pracy i talentom organizacyjnym przedwcześnie zmarłego o. Romualda Warzechy. Dziw bierze, że tak mało informacji zachowało się o tej postaci prężnego duszpasterza, działacza, gwardiana, proboszcza i definitora.

W klasztornej piekarni
Data: 2021-09-29

Po słynnej piekarni klasztornej w Panewnikach już nie ma śladu. Pozostała wszelako pamięć po ostatnim piekarzu, którego wypieki spożywali nie tylko zakonnicy ale i wszyscy, którzy przychodzili kupić chleb i bułki z klasztornego pieca. Był nim brat Franciszek Filipczyk, z racji swego zawodu powszechnie znany i ceniony a jako współbrat bardzo przez wszystkich lubiany.

Klasztorny kucharz
Data: 2021-09-29

Bardzo trudno nieraz odtworzyć podstawowe fakty z życia niektórych braci. Najczęściej w ich teczkach personalnych niewiele się znajduje. Jedynie w katalogach możemy orientacyjnie prześledzić klasztory w których byli. Czasem kronika klasztorna zamieszcza dwie linijki o tym, że tu ktoś taki był i właśnie zmarł. Tak było z wieloletnim klasztornym kucharzem, bratem Danielem Kotem.

 Saksońskie początki
Data: 2021-09-29

Najstarsi bracia, którzy pochodzili z prowincji św. Jadwigi, mieli jeszcze wcześniejsze korzenie z prowincji saksońskiej, która przez długi czas dla młodych ludzi z zaboru pruskiego była jedynym  miejscem w którym mogli zrealizować powołanie franciszkańskie.

Co do życia zakonnego, prowadzi się dobrze
Data: 2021-09-29

W nekrologu prowincji nietrudno zauważyć bardzo młody wiek u wielu zmarłych braci. Nierzadko przyczyną śmierci była zbyt późno zdiagnozowana choroba.  Do zmarłych w bardzo młodym wieku  Zalicza się, między innymi, br Cyriak Górczyński.

Pająki i smoki
Data: 2021-09-29

W powstawaniu klasztoru i bazyliki panewnickiej niemały udział posiada brat Teobald Biela, rzemieślnik o wybitnym talencie artystycznym. Do dzisiaj podziwiamy  kute pająki, balustrady i inne elementy wyposażenia kościoła, które wyszły spod jego ręki.

Odczuwając dziwną sympatię do ojców Franciszkanów
Data: 2021-08-19

Takimi, między innymi, słowami czternastoletni Florian z Szamotuł pisał do prowincjała swoją prośbę o przyjęcie do zakonu. Był to późniejszy wielki czciciel Matki Bożej Wejherowskiej i Maryjny kaznodzieja, o. Salwator Augustyniak.

Aby mógł uświęcić swoje życie a nam pociechę sprawił
Data: 2021-08-19

Tymi słowami rodzice młodego chłopca, Antoniego Kaczmarka wyrażali pisemną zgodę aby ich małoletni syn mógł wstąpić do zakonu. Tym większą mieliby pociechę gdyby wiedzieli, że właśnie ich syn o. Anastazy będzie  jednym z najlepszych misjonarzy ludowych swoich czasów, którego kazań będą słuchały parafie  w całej Polsce.

Nie będziemy się kompromitować
Data: 2021-05-26

Niektórym braciom było dane wielokrotnie pełnić urzędy gwardiana. Swoistym rekordzistą w tym zakresie był o. Andrzej Napierała. Kronikarz, po jego śmierci zanotował: „Całe swoje życie zakonne nie zaznał przyjemności życia podwładnego; jedynie zbliżył się do niego gdy pełnił urząd wikarego domu.”