Bracia niech niczego nie nabywają na własność (...) I jako pielgrzymi i obcy na tym świecie, służac Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o jałmużnę, i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie.

Wędrująca Madonna
Data: 2015-11-21

Jednym z bardziej znaczących środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych jest Cleveland w stanie Ohio. Miejscem, które przez wiele lat skupiało polską emigrację na tym terenie była kaplica sióstr nazaretanek w której umieszczono kopię obrazu jasnogórskiego. Niezwykła historia tego obrazu łączy się z postacią jednego z najwybitniejszych polskich franciszkanów XX wieku o. Marcinem Szawerną. Jest to historia warta zapamiętania.

Pozostawił po sobie najlepsze wspomnienie
Data: 2015-08-12

Panewnicka Kalwaria nie posiada tak długiej historii jak inne znane w Polsce Kalwarie. Niemniej i z jej powstaniem łączą się piękne karty historii odnajdywane w zakonnych archiwach.

Grota zbudowała nam kościół i klasztor
Data: 2015-08-11

Początki klasztoru panewnickiego związane są w sposób szczególny z grotą ku czci Matki Bożej Lurdzkiej. Ta piękna budowla na brzegami rzeki Kłodnicy, która była pierwotnym miejscem tutejszego kultu, w znacznym stopniu umożliwiła budowę samej bazyliki i klasztoru w Panewnikach.

Non recuso laborem
Data: 2015-08-10

Bazylika panewnicka wraz z przylegającym klasztorem od ponad stu lat wpisuje się w krajobraz duchowy Górnego Śląska. To duchowe oddziaływanie wszelako nierozłącznie związane jest z materialną budowlą, która dała początek nowemu rozdziałowi historii zakonu franciszkańskiego i Kościoła śląskiego. Dzieło to wszelako nigdy nie nabrałoby takich rozmiarów gdyby nie postać o. Wilhelma Rogosza, prawdziwego spiritus movens tego wielkiego dzieła.

Moja wina, że wszystko wydałem na książki
Data: 2015-08-09

Jako do wybitnego znawcy zwracano się z prośbami o korektę dzieł naukowych w tym wielu doktoratów. Robił to chętnie jedynie za …. papierosy. Był bowiem nałogowym palaczem.

Wybitnie wrogie treści
Data: 2015-08-08

Jedną z bardziej dotkliwych cech państwa w czasach PRL-u była cenzura. Nie dotyczyła ona jedynie nowych publikacji ale obejmowała także dawniejsze pisma, przechowywane w różnych miejscach. Władze były świadome, że wiele z nich może znajdować się w bibliotekach klasztornych.

Elżbietanki w Kobylinie
Data: 2015-08-07

Lata stalinowskiego terroru naznaczyły polski Kościół wieloma bolesnymi doświadczeniami. Jednym z najmniej znanych epizodów tamtego czasu jest akcja "X-2".

Przez okno mego klasztoru lepiej widzę sprawy ojczyzny
Data: 2015-08-06

W dzieje franciszkańskich klasztorów częstokroć wpisują się osoby wybitnych zakonników.

Franciszkanie prowadzą twarde życie
Data: 2015-08-05

W wykazach licznych polskich więźniów politycznych okresu stalinowskiego znajduje się także nazwisko Roman Szczypa, w naszej społeczności znany jako br. Walenty. Ja trafił na tę listę?

Męczennicy z Nysy
Data: 2015-08-04

Dzień 24 marca 1945 r. zapisał się w dziejach prowincji panewnickiej jako jedna z najboleśniejszych dat jej historii.