Wydaje się!
Wydaje się!
Data: 2017-08-13

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka pt. "Hellenizm a chrześcijaństwo w późnej starożytności i w średniowieczu."

 

Jest to praca zbiorowa, będąca rezultatem badań i dyskusji części uczestników konferencji naukowej, poświęconej wielu filozoficzno-teologicznym problemom, jakie przyniosło pod koniec starożytności spotkanie greckiej filozofii z myślą judeo-chrześcijańską. Sama konferencja miała miejsce na KUL już w 2013 r. O. dr Dydak K. Rycyk OFM był wówczas jednym z prelegentów. Prezentowana książka zawiera m.in. jego artykuł pt. "Między Plotynem a Orygenesem. Metafora posągów" (s. 35-61), dotyczący m.in. greckich wpływów na kształtującą się co dopiero chrześcijańską teologię trynitarną.

 

Publikację można nabyć pod tym adresem

Zapraszamy do lektury!

 

Hellenizm a chrześcijaństwo w późnej starożytności i w średniowieczu, red. A. Palusińska, Lublin 2017.