Wystarczy kliknąć!
Wystarczy kliknąć!
Data: 2017-09-25

Pokój i dobro!

W związku z generalnym remontem naszego kościoła parafialnego we Freystadt szukamy środków na pokrycie kosztów własnych.

Jedną z możliwości na otrzymanie dofinansowania jest akcja banku Raiffeeisenbank.
Każdy adres emaliowy może tylko jeden raz oddać głos na jeden z wymienionych tam projektów.
 
Znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna - wystarczy kliknąć na stronę: 
http://www.vr-foerderpreis.de/module.php5?mod=gsvfoerderpreis&fid=6&for=46 następnie wybrać projekt “Pfarrei Freystadt” i w dolnym formularzu wypełnić trzy puste pola: Vorname - imię, Nachname - nazwiskoadres emailowy i kliknąć "voten".
Na podany adres emailowy otrzymacie wiadomość, w której należy potwierdzić dany wybór.
W ten sposób otrzymamy środki na dofinansowanie naszego kościoła. Decydująca jest ilość oddanych głosów dlatego dziękujemy za każdy oddany głos.
 
Friede und Heil
Niech Pan obdarzy Nas pokojem
Niech rozpromieni swoje oblicze nad Nami i nam Błogosławi!
Z modlitwą +
 
Bracia z klasztoru we Freystadt