Z pomocą św. Bonawentury
Z pomocą św. Bonawentury
Data: 2016-10-05

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w naszym WSD Franciszkanów p.w. św. Bonawentury odbyła się 5 paździenika 2016 r.

O godz. 10.00 w bazylice panewnickiej została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. dr hab. Jana Dziedzica, prodziekana ds. studiów magisterskich dla kleryków UP JP II w Krakowie. O godz. 11.30 w auli św. Franciszka przy ul. Związkowej 20 odbyła się akademia inauguracyjna, podczas której miała miejsce immatrykulacja braci studentów pierwszego roku oraz wykład inauguracyjny pt. "Sapientia Vitae". Cnota mądrości w życiu chrześcijanina w nauczaniu św. Ambrożego z Mediolanu", który wygłosił o dr Ernest Ogar OFM z Rybnika-Zamysłowa.

 

Wyższe Seminarium Duchowne w Katowicach-Panewnikach