Z woli biskupa
Z woli biskupa
Data: 2017-03-21

Ks. biskup Roman Pindel mianował ojców duchownych kapłanów, którzy opieką duchową obejmą księży poszczególnych rejonów diecezji.

 

W rejonie cieszyńskim, do którego należą dekanaty: cieszyński, strumieński, skoczowski, goleszowski, wiślański i istebniański, funkcję ojca duchownego będzie pełnił o. dr Wit Chlondowski OFM, gwardian klasztoru w Cieszynie, definitor, prowincjalny sekretarz i animator misji i ewangelizacji.

Zgodnie z wydanym przez biskupa „Statusem Dziekana w Diecezji Bielsko-Żywieckiej”, ojcem duchownym kapłanów dekanatu jest ksiądz, któremu w danym rejonie biskup diecezjalny powierzył funkcję rejonowego ojca duchownego kapłanów. Kapłani mogą korzystać z jego posługi jako spowiednika i kierownika duchowego. Każda dekanalna kongregacja zwołana w trybie zwyczajnym, powinna rozpocząć się od wspólnej celebracji Eucharystii lub jednej godziny brewiarzowej, w czasie której rejonowy ojciec duchowny kapłanów wygłasza do zebranych konferencję ascetyczną.

Na dziekanie ciąży również obowiązek zapewnienia opieki duchowej, w tym sakramentalnej, wobec chorującego kapłana. Może tego dokonać w konsultacji i z pomocą rejonowego ojca duchownego kapłanów.