Zakonnicy i wigilia
Zakonnicy i wigilia
Data: 2016-12-30

Niewielu jest takich, którzy mieli okazję spędzać wieczór wigilijny w klasztornych murach, wśród zakonników. Niewielu też, być może zastanawiało się nad tym, jak wygląda ten szczególny wieczór we wspólnotach zakonnych. Czy taki wieczór różni się od tradycyjnych wigilii, które przeżywają polskie rodziny w swoich domach?

Postanowiliśmy pokrótce opisać wieczór wigilijny na przykładzie wspólnoty zakonnej w Katowicach-Panewnikach, która jest największą wspólnotą w naszej prowincji, a także jest jedną z wyjątkowych wspólnot, gdyż w niej zawiera się również wspólnota formacyjna, którą z kolei stanowią bracia przygotowujący się do życia zakonnego i kapłaństwa. Wspólnoty formacji początkowej znajdują się jeszcze w klasztorze w Kobylinie, gdzie znajduje się postulat oraz w Miejskiej Górce na Goruszkach, gdzie swoją formację odbywają bracia nowicjusze.

 

 

Wieczór wigilijny w klasztorze rozpoczynamy liturgicznie w oratorium uroczystymi nieszporami z Narodzenia Pańskiego, podczas których przełożony wspólnoty - gwardian głosi krótką homilię dla braci.

Po nieszporach wszyscy bracia konwentu klasztornego oraz domu profesów czasowych gromadzą się w refektarzu, gdzie śpiewem kolęd i czytaniem Ewangelii o narodzeniu Zbawiciela rozpoczyna się uroczysta wieczerza wigilijna.

 

Bracia zgromadzeni w refektarzu

 

Po zakończeniu wieczerzy bracia sprzątają i rozchodzą się, by o godz. 20.00 znów spotkać się w refektarzu na wspólnotowym opłatku.

Czas dzielenia się opłatkiem rozpoczyna się od wygłoszenia kazania o Dzieciątku Jezus przez najmłodszego zakonnika - juniora, który przed kazaniem prosi ministra prowincjalnego lub gwardiana o błogosławieństwo. 

 

Br. Szczepan - junior głosi kazanie

 

Po wygłoszonym kazaniu junior udaje się do ministra prowincjalnego i klęcząc prosi o pokutę za to, że niegodnie głosił kazanie o Dzieciątku Jezus.

 

Minister prowincjalny, który również zamieszkuje panewnicki konwent składa braciom świąteczne życzenia, a nastepnie święci opłatki, które rozdziela jeden ze współbraci.

 

 

Minister prowincjalny o. Antonin Brząkalik OFM święci opłatki

 

Pośród radości i braterskiej serdeczności bracia dzielą się opłatkiem, składają sobie wzajemnie życzenia.

 

 

 

Po zakończeniu życzeń, przy śpiewie kolęd wspólnota na czele z gwardianem, który niesie figurkę Dzieciątka Jezus udaje się procesyjnie do bazyliki, by po raz pierwszy adorować Nowonarodzonego.

 

 

Ojciec gwardian Sergiusz Bałdyga OFM z figurką Dziecięcia Jezus

 

Po przybyciu do bazyliki brat kościelny układa figurkę małego Jezusa w żłóbku. Wszystko odbywa się przy śpiewie kolęd i w atmosferze modlitwy.

 

 

Br. Ryszard Kula OFM układa figurkę w żłóbku

 

Każdego roku słynna panewnicka betlejka różni się układem figur i wystroju. Proboszcz parafii panewnickiej o. Alan Rusek OFM opowiada braciom szczegóły powstania żłóbka oraz wyjaśnia symbolikę dwóch dodatkowych skrzydeł żłóbka po lewej i prawej stronie, która co roku związana jest z bieżącymi wydarzeniami w Kościele w Polsce i na świecie oraz w naszym zakonie.

W tym roku, począwszy od 25 grudnia przeżywamy Rok św. brata Alberta Chmielowskiego - patrona ubogich oraz setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. W związku z tym boczne części żłóbka obrazują te wydarzenia.

 

 

Proboszcz o. Alan Rusek OFM opowiada dzieje powstania żłóbka

 

Lewa strona żłóbka 2016/17 przedstawia św. brata Alberta Chmielowskiego

 

Prawa strona żłóbka przedstawia objawienie Matki Bożej dzieciom w Fatimie oraz św. Jana Pawła II

 

Fragment głównej części żłóbka w Panewnikach z hasłem roku liturgicznego 2016/17

 

W ten oto krótki sposób przybliżyliśmy klasztorne obchody wigilii Narodzenia Pańskiego. Niech będzie to zachęta do głębokiej refleksji nad przyjściem Boga do człowieka w ludzkiej postaci. 

 

 (gf)

fot. Marek Trepczyk OFM