Zapowiedzi

Kapituła Prowincjalna
Data: 2019-06-02

 "Wspólnota braterska otwarta na Ducha Pańskiego" 

Święcenia diakonatu i prezbiteratu
Data: 2019-06-10

Uroczystość w Panewnikach

Kapituła
Data: 2019-07-15

Spotkanie braci w Taize