Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

Zmarli bracia / Kalendarz

Sortowanie: Imię zakonne | Nazwisko | Data śmierci | Miejsce śmierci | Miejsce pochówku
Rok:
Kalendarz zmarłych braci
br. Karol Franciszek Pinocy
br. Karol Franciszek Pinocy
Data śmierci: 1955-01-19
Zmarł w Rybniku, żył 57 lat, w zakonie 34 lata, pochowany w Rybniku.
br. Wincenty Józef Drapa Życiorys
br. Wincenty Józef Drapa Życiorys
Data śmierci: 1962-10-22
Zmarł w Rybniku, żył 88 lat, w zakonie 64 lata, pochowany w Rybniku.
br. Wojciech Maksymilian Kuhnke
br. Wojciech Maksymilian Kuhnke
Data śmierci: 1964-06-13
Zmarł w Rybniku, żył 66 lat, w zakonie 41 lat, pochowany w Rybniku.
br. Leon Eryk Kasza Życiorys
br. Leon Eryk Kasza Życiorys
Data śmierci: 1970-09-13
Zmarł w Wodzisławiu Śl., żył 64 lata, w zakonie 42 lata, pochowany w Rybniku.
br. Otton Alojzy Orszulik Życiorys
br. Otton Alojzy Orszulik Życiorys
Data śmierci: 1971-08-24
Zmarł w Rybniku, żył 64 lata, w zakonie 42 lata, pochowany w Rybniku.
br. Jerzy Marian Węgrzyk Życiorys
br. Jerzy Marian Węgrzyk Życiorys
Data śmierci: 1977-02-27
Zmarł w Poznaniu, żył 19 lat, pochowany w Rybniku.
o. Marcin Rudolf Szawerna Życiorys
o. Marcin Rudolf Szawerna Życiorys
Data śmierci: 1979-12-23
Zmarł w Siemianowicach, żył 67 lat, w zakonie 48 lat, pochowany w Rybniku.
o. Daniel Hieronim Michalski Życiorys
o. Daniel Hieronim Michalski Życiorys
Data śmierci: 1981-02-09
Zmarł w Rybniku, żył 72 lata, w zakonie 54 lata, pochowany w Rybniku.
br. Paweł Jan Kuczka Życiorys
br. Paweł Jan Kuczka Życiorys
Data śmierci: 1986-02-24
Zmarł w Rybniku, żył 86 lat, w zakonie 60 lat, pochowany w Rybniku.
br. Roch Franciszek Żółciak Życiorys
br. Roch Franciszek Żółciak Życiorys
Data śmierci: 1986-11-22
Zmarł w Rybniku, żył 80 lat, w zakonie 57 lat, pochowany w Rybniku.
o. Arkadiusz Tadeusz Tobolski Życiorys
o. Arkadiusz Tadeusz Tobolski Życiorys
Data śmierci: 1988-09-30
Zmarł w Opolu, żył 56 lat, w zakonie 38 lat, pochowany w Rybniku.
o. Gustaw Andrzej Mazur Życiorys
o. Gustaw Andrzej Mazur Życiorys
Data śmierci: 2016-09-08
Zmarł w Santa Cruz, żył 63 lata, w zakonie 43 lata, pochowany w Santa Cruz de la Sierra.
o. Julian Ihor Yuskiv
o. Julian Ihor Yuskiv
Data śmierci: 2019-01-17
Zmarł w Niznym Bystrym, żył 38 lat, w zakonie 20 lat, pochowany w Sudowej Wiszni (Ukraina).
o. Czesław Paweł Elsner Życiorys
o. Czesław Paweł Elsner Życiorys
Data śmierci: 1971-02-09
Zmarł w Tuplicach, żył 67 lat, w zakonie 48 lat, pochowany w Tuplicach.
o. Mateusz Franciszek Hatko
o. Mateusz Franciszek Hatko
Data śmierci: 1939-09-25
Zmarł w Warszawie, żył 29 lat, w zakonie 12 lat, pochowany w Warszawie.
br. Tadeusz Franciszek Grzegorczyk
br. Tadeusz Franciszek Grzegorczyk
Data śmierci: 1939-09-25
Zmarł w Warszawie, żył 27 lat, w zakonie 6 lat, pochowany w Warszawie.
br. Pacyfik Józef Krybus
br. Pacyfik Józef Krybus
Data śmierci: 1939-12-21
Zmarł w we Wrocławiu, żył 51 lat, w zakonie 30 lat, pochowany w we Wrocławiu Karłowicach.
br. Edward Franciszek Tobolski Życiorys
br. Edward Franciszek Tobolski Życiorys
Data śmierci: 1963-03-03
Zmarł w we Wronkach, żył 79 lat, w zakonie 54 lata, pochowany w we Wronkach.
br. Maciej Ludwik Gabrielczyk Życiorys
br. Maciej Ludwik Gabrielczyk Życiorys
Data śmierci: 1977-04-11
Zmarł w Szamotułach, żył 75 lat, w zakonie 49 lat, pochowany w we Wronkach.
br. Miłosz Krzysztof Nasiadka Życiorys
br. Miłosz Krzysztof Nasiadka Życiorys
Data śmierci: 1988-04-27
Zmarł w Panewnikach, żył 25 lat, w zakonie 5 lat, pochowany w Wejherowie.