30. rocznicy potwierdzenia kultu bł. Jana Dunsa Szkota
30. rocznicy potwierdzenia kultu bł. Jana Dunsa Szkota
Data: 2023-03-21

Treść listu: https://ofm.org