Barbórka - życzenia
Barbórka - życzenia
Data: 2022-12-04

Skuli dzisiejszego świynta - Barbōrki - z cołkigo serca winszujemy wszyjskim bergmōnōm - tym,co fedrujōm pod ziymiōm i tym, kerzi robiōm na wiyrchu szczyńścio na grubie i bezpiecznego fedrōnku.

 

Niych ludzie majōm Wos w zocy, bo dziynki Wōm majóm ciepło w doma.

 

Niych Wasza patrōnka, świynto Barbara pamiynto ô Wos i mo ô Wos staranie cobyście kożdego dnia mōgli szczyńśliwie dōńść do szole i wyjechać na wiyrch, ku swoji familiji.

 

Jak to godajōm - miyjcie tela wyjazdōw, wiela zjazdōw.

 

A tym, kerzi już swoje na grubie łodrobiyli winszujemy radości i zadowolynio na zasużonyj pyndzyji.

 

Szczyńść Wōm Boże.

 

Śląscy Franciszkanie.