br. Syrach Janicki OFM moderatorem kapituły prowincjalnej
br. Syrach Janicki OFM moderatorem kapituły prowincjalnej
Data: 2022-11-19

W dniu poświęconym św. Elżbiecie uroczystą Mszą św. siostry Franciszkanki szpitalne rozpoczęły Kapitułę Prowincjalną.

 

Moderatorem kapituły był br. Syrach Janicki OFM.