Br. Tytus Boguszyński wprowadzony na urząd Proboszcza w Koszarawie
Br. Tytus Boguszyński wprowadzony na urząd Proboszcza w Koszarawie
Data: 2022-09-21