I [bracia] powinni się cieszyć, gdy przebywają wśród ludzi prostych i wzgardzonych, ubogich i słabych, chorych i trędowatych, i żebraków przy drogach.

Domy opieki
Domy opieki

Nie jest tajemnicą fakt, że rośnie w Polsce liczba różnego rodzaju domów opieki dla osób chorych i starszych. Prowincja nasza nie posiada własnego ośrodka, jednak w osobach wyznaczonych braci spełnia także i tę posługę.

Hospicjum Świętego Franciszka w Katowicach

Hospicjum Świętego Franciszka w Katowicach

ul. Sienkiewicza 36
40-031 Katowice
tel.: +48 32 2517032
[javascript protected email address]

 

www.hospicjumkatowice.pl

Centrum Pomocy pw. Ducha Świętego w Bytomiu

o. Melchizedek Olejok OFM (kapelan)

Centrum Pomocy pod wezwaniem Ducha Świętego
ul. Krakowska 30
41-902 Bytom
tel./fax: +48 32 2818872
e-mail: [javascript protected email address]

 

www.centrum-boromeuszki.pl

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bytomiu

o. Melchizedek Olejok (kapelan)

 

Posługę duszpasterską pełnią bracia z klasztoru w Bytomiu
Plac Klasztorny 5
41-902 Bytom
tel.: +48 32 2812803

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
(Służebnice Najświętszego Serca Jezusa [Sercanki])
ul. Piekarska 59
41-902 Bytom
tel.: +48 32 2814888

 

https://www.sercankiregion.pl
kontakt@sercankiregion.pl

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Sióstr Boromeuszek w Cieszynie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Sióstr Boromeuszek

ul. Górny Rynek 6
43-400 Cieszyn
tel.: +48 33 8521210 lub +48 33 8520321
e-mail: [javascript protected email address]

 

Dom Spokojnej Starości w Cieszynie

o. Jonatan Stanek OFM (kapelan)

Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie

Posługę duszpasterską pełnią bracia z klasztoru w Cieszynie

Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty

ul. Wąska 2a
43-400 Cieszyn
tel.: +48 33 8514514 lub +48 691771892

 

http://www.hospicjum.home.pl/

 

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie

o. Faustyn Sapiecha OFM (kapelan)

 

Dom Pomocy Społecznej
Baszków 112
63-760 Zduny
tel.: +48 62 7211206

 

www.dpsbaszkow.eu

Infirmeria prowincjalna

W 2001 roku w klasztorze panewnickim otwarto gabinet medyczny, który stał się miejscem świadczenia braciom doraźnej pomocy pielęgniarsko-lekarskiej.

 

Z biegiem czasu coraz wyraźniej odczytywano potrzebę powiększania zakresu działalności tego miejsca. Podczas kapituły prowincjalnej w 2010 roku podjęto jednogłośnie uchwałę o utworzeniu infirmerii prowincjalnej. Adaptacja 10 pomieszczeń, znajdujących się na 3. piętrze klasztoru panewnickiego zakończyła się uroczystym poświęceniem tego miejsca, którego 15 maja 2011 roku dokonał minister prowincjalny. Odtąd placówka opiekuńczo-lecznicza służy braciom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

 

Opiekę medyczną w infirmerii sprawują specjalnie przygotowane osoby, współpracujące z lekarzami wszystkich podstawowych dziedzin medycyny.

 

[...] I niech jeden drugiemu z zaufaniem wyjawia swoje potrzeby, jeśli bowiem matka karmi i kocha syna swego (por. 1 Tes 2, 7) cielesnego, o ileż troskliwiej powinien każdy kochać i karmić swego brata duchowego! A jeśli który z nich zachoruje, inni bracia powinni tak mu usługiwać, jakby pragnęli, aby im służono.

 

(św. Franciszek, Reguła zatwierdzona)