Dzień Braterstwa
Dzień Braterstwa
Data: 2014-08-23

19 sierpnia w naszym klasztorze w Miejskiej Górce odbył się Dzień Braterstwa dla braci postulantów i nowicjuszy. Nasz Dzień Braterstwa rozpoczął się krótką konferencją wprowadzającą w tematykę dnia, którą była ,,Franciszkańska Tożsamość”. Po słowach wstępu młodzi bracia naszej prowincji uczestniczyli w przygotowanym przez Kurię Generalną specjalnym nabożeństwie „Czcimy naszą tożsamość” , które miało pomóc im odczytać nasz charyzmat we współczesnym świecie. Podczas nabożeństwa były czytane teksty z w/w programu. Przed ołtarz, gdzie umieszczony był krzyż San Damiano i obraz św. Franciszka, przynoszono poszczególne przedmioty, związane z naszą tożsamością, były to : Ewangelia, Reguła Zakonu, Konstytucje Generalne, Habit, Globus. Po zakończonej modlitwie odbyło się braterskie spotkanie, które miało za cel zawiązanie wspólnoty. Jeszcze krótko przed obiadem wszyscy uczestnicy Dnia Braterstwa modlili się w kościele w intencji całego świata Koronką do Bożego Miłosierdzia.

 

Spotkanie było wspaniałą okazją do tego, aby podziękować Bogu za miniony, kończący się rok formacyjny w postulacie i nowicjacie.