E-booki
NazwaMiniatura
Ikona świętego Franciszka

Sergiusz Marek Bałdyga OFM

Ikona świętej Klary

Sergiusz Marek Bałdyga OFM

Panie, co chcesz, abym czynił?

Syrach Bogdan Janicki OFM

Medytacje franciszkańskie

Tom 3. Okres Zwykły - Tygodnie I-XVII
Syrach Bogdan Janicki OFM

Medytacje franciszkańskie

Tom 4. Okres Zwykły - Tygodnie XVIII-XXXIV
Syrach Bogdan Janicki OFM

X

Medytacje franciszkańskie

Tom 2. Okres Wielkiego Postu i Wielkanocy
Syrach Bogdan Janicki OFM

Medytacje franciszkańskie

Tom 1. Okres Adwentu i Bożego Narodzenia
Syrach Bogdan Janicki OFM

San Damiano krzyż wezwania

Sergiusz Marek Bałdyga OFM

Panie, co chcesz, abym czyniła?

Lektura powołaniowa Legendy o św. Klarze z Asyżu

Syrach Bogdan Janicki OFM

Odpust zupełny i odpusty cząstkowe

Oprac. o. Bonifacy Knapik OFM