Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

Fundacja stygmatów św. Franciszka

Fundacja, jako odrębna jednostka prawna, została powołana dekretem ministra generalnego o. José Rodrígueza Carballo 25.03.2006 roku. Jest ona zależna od naszej prowincji, a jej celem jest konsolidacja obecności prowincji na Białorusi i w  Rosji. Tworzą ją klasztory w  Słucku, Soligorsku, Osipowiczach i Smoleńsku.

 

Zarząd Fundacji:

 

prezes: o. Aleksy Romanowicz

radni: o. Natanael Wojtała, o. Ptolomeusz Kuczmik

sekretarz: o. Kanizy Kąkol

ekonom: o. Ptolomeusz Kuczmik

 

Klasztory / Fundacja na Białorusi