Upominam również i zachęcam tych braci, aby ich "słowa w" kazaniach, jakie głoszą, były"wypróbowane i czyste" (por. Ps 11, 7; 17,31) na pożytek i zbudowanie ludu. Niech mówią mu o wadach i cnotach, o karze i chwale słowami zwięzłymi."

Franciszkański Zakon Świeckich
Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ), założony przez św. Franciszka w 1221 roku, dotarł do Polski wraz z przybyciem jego braci, najpierw do Wrocławia (1236), a później do Krakowa (1237) i innych miejscowości, pośród których warto wymienić Bytom (1258).

 

Przez wieki, aż do dzisiaj, przeżywając wzloty i upadki, FZŚ ukonstytuował swoją obecność w Polsce. Dzisiaj wspólnota FZŚ dzieli się na 18 regionów, terytorialnie pokrywających się w zasadzie z metropoliami lub diecezjami Kościoła Katolickiego w Polsce.