I [bracia] powinni się cieszyć, gdy przebywają wśród ludzi prostych i wzgardzonych, ubogich i słabych, chorych i trędowatych, i żebraków przy drogach.

Franciszkański Zakon Świeckich
Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ), założony przez św. Franciszka w 1221 roku, dotarł do Polski wraz z przybyciem jego braci, najpierw do Wrocławia (1236), a później do Krakowa (1237) i innych miejscowości, pośród których warto wymienić Bytom (1258).

 

Przez wieki, aż do dzisiaj, przeżywając wzloty i upadki, FZŚ ukonstytuował swoją obecność w Polsce. Dzisiaj wspólnota FZŚ dzieli się na 18 regionów, terytorialnie pokrywających się w zasadzie z metropoliami lub diecezjami Kościoła Katolickiego w Polsce.

 

Statystyki z 2013 roku informują, że FZŚ liczyło 10763 członków, skupionych w ok. 551 wspólnotach działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych.

 

Nasza prowincja, w osobach dziewięciu braci (o. Boguchwał Orczyk, o. Dorian Plas, o. Janusz Dziedzic, o. Innocenty Kiełbasiewicz, o. Maksymilian Brylowski, o. Mateusz Smolarczyk , o. Lucjusz Wójtowicz, o. Natan Kansy, o. Bertrand Sosnitza), sprawuje posługę duchową w sześciu poniżej wymienionych Regionach FZŚ:

Region Bielsko-Żywiecki
Region Katowicki
Region Rybnicki
Region Częstochowski
Region Lubliniecko-Tarnogórski
Region Opolsko-Gliwicki