Spotkanie kwinkwenalne 2016

Spotkanie kwinkwenalne, które odbyło się w dniach od 14 do 17 lutego 2016 r. w klasztorze w Chorzowie.