Magisteria

11 lutego 2016 roku w godzinach przedpołudniowych w naszym franciszkańskim seminarium w Katowicach-Panewnikach odbył się egzamin magisterski.