Święto ANTONIANUM w Rzymie

18 stycznia 2016 roku obchodzono w Rzymie Święto Papieskiego Uniwersytetu "Antonianum" wraz z jego Wielkim Kanclerzem o. Michaelem Perry ministerm generalnym Zakonu Braci Mnejszych.