Misterium Tajemnica Mszy św. w Kobylinie

Bracia mniejsi z Kobylina w marcu 2016 r. zainscenizowali misterium "Tajemnica Mszy świętej" na podstawie świadectw Cataliny Rivas.