Spotkanie Konferencji SLAN na Ukrainie

Spotkanie prowincjałów Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych, które odbyło się od 24 do 26 kwietnia 2016 r. na terenie Ukrainy.