Honk Kong

Klasztor braci mniejszych w Hong Kongu, gdzie przebywa i pracuje o. Roland Jabłoński OFM - misjonarz z naszej prowincji.

 

fot. Symplicjusz Sobczyk OFM,

Andrzej Trzęsicki OFM