Liturgia Wielkiej Soboty

Wigilia Paschalna w bazylice braci mniejszych w Katowicach-Panewnikach 20 kwietnia 2019 r.

Liturgii przewodniczył proboszcz parafii o. Alan Rusek OFM.

Diakoni: br. dk Baltazar Maloila OFM (Exsultet), br. dk Ulryk Knesz OFM.

Ceremoniarze: br. Tarsycjusz Niestrój OFM, br. Szczepan Muller OFM.

 

Fot. br. Marek Trepczyk OFM