Poświęcenie Starego Refektarza w Panewnikach

Fot. br. Marek Trepczyk OFM