Br. Jan Kanty Piechota OFM wprowadzony na urząd Proboszcza w Złoczewie