Odpust, poświęcenie Drogi Krzyżowej oraz klasztoru św. Franciszka w miejscowości Chust na Zakarpaciu