Idźcie i głoście!
Idźcie i głoście!
Data: 2017-04-22

W sobotę 22 kwietnia o godz. 15.00 w bazylice pw. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, podczas której nasi bracia otrzymali z rąk abp. Wiktora Skworca święcenia w stopniu diakonatu i prezbiteratu.

 

Kandydaci do święceń przez sześć lat odbywali formację kapłańską i zakonną w WSD Franciszkanów, także w Katowicach-Panewnikach. Po upływie tego okresu złożyli stosowne prośby o dopuszczenie ich do stanu duchownego. Po rozpatrzeniu próśb, władze kościelne i zakonne postanowiły dopuścić kandydatów do w/w święceń, co zostało uroczyście sfinalizowane właśnie 22 kwietnia 2017 roku. 

 

Nowym diakonom i prezbiterom życzymy, aby zgodnie z hasłem bieżącego roku kościelnego "Idźcie i głoście", byli świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego na całym świecie.

 

Nowi diakoni:

br. Kryspin Maćczak,

br. Władysław Siedlecki,

br. Salomon Duplicki,

br. Baltazar Maloila.

 

Neoprezbiterzy:

o. Elizeusz Czwerenko,

o. Jędrzej Róg,

o. Stefan Pupeika.

 

fot. trzejtowarzysze.pl