Upominam również i zachęcam tych braci, aby ich "słowa w" kazaniach, jakie głoszą, były"wypróbowane i czyste" (por. Ps 11, 7; 17,31) na pożytek i zbudowanie ludu. Niech mówią mu o wadach i cnotach, o karze i chwale słowami zwięzłymi."

Instytut Medycyny Klasztornej

Zapraszamy na stronę internetową Instytutu Medycyny Klasztornej, którego siedziba znajduje się w Klasztorze Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach.

 

Kurs pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego: zielarz-fitoterapeuta

 

Lokalizacja i kontakt:

ul. Związkowa 20

40-730 Katowice

 

imk.katowice.pl