Kamień z Grobu Pańskiego
Kamień z Grobu Pańskiego
Data: 2020-02-04

31 stycznia br. podczas parafialnej pielgrzymki po Ziemi Świętej i Jordanii o. Serafin Sputek wraz z delegacją parafian Parafii św. Antoniego z Padwy w Starych Panewnikach w siedzibie Kurii Kustodii Ziemi Świętej w Jerozolimie z rąk O. Dobromira Jasztala zastępcy kustosza Ziemi Świętej odebrał opieczętowany kamień z Grobu Pana Jezusa wraz z certyfikatem. Kamień ten wraz z kamieniem z grobu św. Antoniego z Padwy zostanie włożony w mury nowej świątyni przez Metropolitę Katowickiego i O. Prowincjała prawdopodobnie już w tym roku podczas parafialnego odpustu. Niech św. Antoni wspiera to Boże dzieło budowy nowego kościoła i klasztoru w naszej Prowincji zakonnej.